Telefonapparat

Fotograf:
Telefonapparat Diavox, för AT-system, huvudapparat, anknytningsapparat till abonnentväxel och sidoapparat. Väggapparat med kåpa och mikrotelefon i beige plast, knappsats med med tolv knappar för tonval, R-knapp för aktivering av tilläggstjänster under pågående samtal och apparatsnöre med proppanslutning.
Telefonapparat Diavox för väggmontage av termoplast. Används som huvudapparat, anknytningsapparat till abonnentväxel och sidoapparat. Diavox, den första svenska knappsatstelefonen och resultatet av ett utvecklingssamarbete som inleddes våren 1969 mellan L.M. Ericsson och Televerket, lanserades initialt som bordsapparat. Den kom efter en tid att efterföljas av en väggmodell som byggde på samma konstruktion. Detta innebar att den försågs med knappsats för både ton- och impulsval, elektretmikrofon, automatisk reglering för anpassning till abonnentledningen vid både mottagning och sändning samt kunde använda de nya teletjänsterna som den datorstyrda digitala telefonväxeln AXE gjort tillgängliga. Diavox väggtelefon tillverkades av både TELI (Televerkets Industridivision) och L.M. Ericsson. Rekvisitaapparat, mottagen utan förbehåll. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061839

Publicerad

2022-12-01

Alternativt nummer

  • TeO3260 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM45852:1 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • Diavox
  • Diavox väggapparat