Biltelefon

Fotograf: Häll, Peter
Mobil telefonenhet i transportlåda av trä, mottagare typ R2-105052, tillv nr 12828S, för system Lauhrén. Frekvenserna låg i 160 MHz bandet. Fyra kanaler beräknades räcka för 100 bilar. Räckvidden från basstationen i Stockholm var 25-30 km beroende på utdämpningen av radiosignalerna. Tillbehör: Transportlåda samt kablage.
Systemet fick sitt namn efter konstruktören Lauhrén och var det första helautomatiska biltelefonsystemet i världen. Provsystemet användes i Stockholms läkarbilar från nyåret 1955. Fördelen var att doktorn kunde ringa direkt till sjukhus, apotek eller för att ringa och tala om att man stod utanför och någon måste komma och öppna porten. Utrustningen ägdes av televerket och hyrdes ut till kunderna på abonnemangskontrakt. Inträdesavgift var 1750 kr, abonnemangsavgift antingen 375 kr i kvartalet med underhåll eller 200 kr i kvartalet utan. Samtalsavgiften var samma som för vanlig telefon med tillägg för radiosamtals på 6 öre var 20:e sekund. Vid utgången av 1956 hade 19 mobiltelefoner installerats i Stockholm och åtta i Göteborg. I slutet av 1960-talet lades systemet ner. I Stockholm fanns då 69 abonnenter och i Göteborg 56.

Identifikationsnummer

TEKS0061831

Publicerad

2022-12-01

Alternativt nummer

  • 12828S - Tillverkningsnummer
  • TM44213:1 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Mobiltelefon t.o.m. NMT (TM S 24.71)

Rubrik

  • Lauhrén, MTA
  • R2-105052