Färgprov

Fotograf: Gerdén, Anna
Fotograf: Gerdén, Anna
Ericofon färgprover i form av provpressningar av hörtelefonlock för Dialoglur. Indexfärger: 6 blå, 4 gul, 910 vit, 11 beige, 2 röd, 8 grå, 5 grön, 9 beige, 3 rosa.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061828

Publicerad

2022-11-08

Alternativt nummer

  • TEO3433 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48270 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • Ericofon