Telefonapparat

Fotograf:
Telefonapparat Diavox, för AT-system, huvudapparat, anknytningsapparat till abonnentväxel och sidoapparat. Bordsmodell av plast med vit kåpa, svart mikrotelefon, knappsats med 12 knappar för tonval, R-knapp för aktivering av tilläggstjänster under pågående samtal, högohmig reglerbar ringklocka, elektretmikrofon och elektronisk talkrets med automatisk dämpningskompensering samt apparatsnöre med proppanslutning. Kåpan har motiv av Televerkets logotyp för skidsponsring "Televerket i nya spår".
Diavox, den första svenska knappsatstelefonen, utvecklades gemensamt av L.M. Ericsson och Televerket och ersatte Dialog som Televerkets standardtelefon. Den yttre utformningen gjordes av Breger & Co, Stockholm. Bland förutsättningarna för den nya telefonen ingick att den skulle kunna förses med knappsats för både ton- och impulsval samt få en förbättrad talkvalitet. Kolkornsmikrofonen ersattes med en elektretmikrofon och den automatiska regleringen vid mottagning för anpassning till abonnentledningen, som introducerades i Dialog-telefonen, infördes nu även på sändningssidan. Med Diavoxens tillkomst och introduktionen av den datorstyrda digitala telefonväxeln AXE kunde en rad nya teletjänster börja nyttjas, så som återuppringning vid upptaget, kortnummerval m.m. Diavox tillverkades mellan åren 1978-1989 av både TELI (Televerkets Industridivision) och L.M. Ericsson. Rekvisitaapparat, mottagen utan förbehåll. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061826

Publicerad

2022-12-01

Alternativt nummer

  • TeO3258 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM45850:2 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • DBAA 103 901/02000 R3B
  • Diavox