Telefonapparat

Fotograf:
Systemtelefon för användning i abonnentväxel, typ Diavox Courier. Artikelkod DBA 702 103/02013, R3A.
Diavox, den första svenska knappsatstelefonen, utvecklades gemensamt av L.M. Ericsson och Televerket och ersatte Dialog som Televerkets standardtelefon. Den yttre utformningen gjordes av Breger & Co, Stockholm. Designen och varunamnet kom även att utvecklas för specialiserade systemtelefoner. Denna, med högtalarfunktion, skall användas med en företagsväxel i ett större företag. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061824

Publicerad

2022-12-01

Alternativt nummer

  • TeO3273 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM45859:2 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)

Rubrik


  • DBA 702 103/02013
  • Diavox Courier