Mynträkningsapparat

Fotograf: Okänd
Fotograf: Algin, Ellinor
Mynträkningsapparat "Adjutor" märkt A I 112, år 1909.
Mynträkningsapparaten Adjutor kunde enligt reklamen räkna lika många mynt på sju minuter som det tog en timme att räkna för hand. Den kunde heller inte räkna fel, uppgavs det. Den patenterades av Magni Gustafsson Fröberg 1907 med patentnummer 26227.

Identifikationsnummer

TEKS0061808

Publicerad

2022-11-14

Alternativt nummer

  • TeO2315 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • LME4708 - Använt av tidigare ägare
  • TM48048:1 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)