Antenn

Fotograf: Okänd
Riktantenn för NMT 450, genomskuren för demonstration
Insamlad för utställningen Mobilen Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061730

Publicerad

2022-09-10

Alternativt nummer

  • TeO3091 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • 86-07 - Tillverkningsnummer
  • TM48176 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)

Rubrik

  • Typ 7120.01