Radiobasstation

Fotograf: Häll, Peter
Radiobasstation för NMT 450. Stativ med åtta kanaler. Använd med filterstativ, se TM48052. Försedd med glas på framsidan i samband med utställning.
NMT startade 1981, ett av de svenska företag som tillverkade utrustning var Magnetic AB. De första basstationerna levererades till Televerket 1978, i konkurrens med Mitsubishi. Magnetic AB hade 155 anställda 1983 då AB L.M. Ericsson köpte upp företaget och fick tillgång till tekniken. Namnet Magnetic avvecklades 1989 i samband med att verksamheten helt inordnades i Ericsson. Insamlad i samband med uppbyggandet av utställningen Mobilen. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061546

Publicerad

2021-11-27

Alternativt nummer

  • TEO3085 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48051 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - Basstationer, antenner (TM S 24.74)

Rubrik

  • NMT 450