Återställningsapparat

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Återställningsapparat för halvautomatisk växel typ Ericsson-Cedergren. Resetting machine 1884-1885, märkt 812c.
Stockholms Allmänna Telefon AB som var telefonoperatör inom 70 km radie från Gamla Stan i Stockholm från 1883 växte snabbt med många abonnenter. Grundaren H.T. Cedergren funderade på en lösning så att en mindre ort eller by inte skulle behöva egen telefonist eller så många ledningar in till närmsta station. Han presenterade sin ide för Lars Magnus Ericsson som levererade mycket av den utrustning det nya bolaget behövde. Tillsammans kom de fram till lösningen som var ett system med lokalt placerade halvautomatiska växlar. Dessa kunde ställas in från telefonstationen med hjälp av en manipulator. Detta är maskinen för att återställa växlarna efter samtalen.

Identifikationsnummer

TEKS0060160

Publicerad

2022-12-22

Alternativt nummer

  • TeO1594 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • LME8120 - Använt av tidigare ägare
  • TM47499 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)