Kabelprov

Fotograf:
Kabelprov av pappersisolerad, blymantlad och wirearmerad kabel. Monterad med bussningar av mässing. Märkt: "Felten & Guilleaume, Mühlheim - Am - Rhein, 16829"
Kablar var ett viktigt steg för telegrafi och telefoni. Stolpar med ledningar var utsatta för väder och vind och kunde inte användas över öppet vatten. Varje kabelförbindelse var ett projekt och till minne av projektet tillverkades prover av kabeln för att visa på tekniken. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0057951

Publicerad

2018-10-26

Alternativt nummer

  • TeM43058:16 - Institutionsintern katalog/lista
  • Tele2943 - Använt av tidigare ägare

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)