Telefonapparat

Fotograf: Gerdén, Anna
Fotograf: Gerdén, Anna
Innanmätet till en Ericofon 700, monterat på grön filt i en plastlåda.
Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0057410

Publicerad

2016-08-20

Alternativt nummer

  • TEO3440 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM45871 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • Ericofon 700
  • Ericofon 700