Personsökare

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Personsökare, med bruksanvisning. Vit, med clip-hållare. Visitkort för Brottsofferjouren sydvästra Östergötland med påtryckt abonnemangsnummer 0740-200828. Tillbehör: Clip-hållare
Har tillhört Brottsofferjouren sydvästra Östergötland, Gösta Thames. Gösta var engagerad i brottsofferjouren där.

Identifikationsnummer

TEKS0049481

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45653 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • A03NKB5361AA
  • Motorola Minicall Express