Strålningsmätare

Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare, Environmental radiation meter Mini 6-70 Tillverkare: Mini-instruments Typ: 6-70 Ser nr: 00893 Ett ackumulatorförsett instrument med GM-rör för mätning av gamma-strålning i mycket låga nivåer, från naturliga bakgrunden och uppåt. Instrumentet har ratemeter samt en scaler/timer där displayen visar antalet registrerade pulser under den valda mättiden. Instruktioner för laddning på instrumentets baksida. Med givare Mini-instruments typ Compensated G-M tube, ser nr MC70 00175
Instrumentet har använts av strålskyddet samt av beredskapsorganisationen för bakgrundsmätningar. Använt ca. 1970 - 1995.

Identifikationsnummer

TEKS0048798

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM45256:8 - Institutionsintern katalog/lista
  • ser nr 00893 - Tillverkningsnummer