Strålningsmätare, avsökningsinstrument

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Contamination monitor tillverkare Nuclear Enterprises Limited, typ CM6. Tillverkare: Nuclear Enterprises Limited, Engelsk tillverkare av strålskyddsinstrument. Typ: CM6/A Tillv nr: 408 Fast monterat avsökningsinstrument med scintillationsdetektor för samtidig mätning av alfa- och beta-strålning i låga nivåer. Instrumentet börjar mäta då proben lyfts från upphängningen. En inbyggd högtalare ger olika ljud från alfa- och beta-pulser. Med givare "Dual probe DP2R" nr 5807
Har suttit vid sko- och klädgräns på Aktiva Centrallaboratoriet i Studsvik. Använt av både strålskyddet och labpersonal 1980 - 2000. Märkt "Får ej användas" dat. 970525.

Identifikationsnummer

TEKS0048792

Publicerad

2016-09-13

Alternativt nummer

  • TM45256:2 - Institutionsintern katalog/lista
  • 408 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • Typ: CM6/A