Strålningsmätare, Intensimeter 21

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Strålningsmätare, Intensimeter 21 Tillverkare: SATT, Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi, Stockholm. Typ: 21200 Nummer: 11159 Ett instrument tillverkat för svenska försvaret. Jonkammardetektor med beta-gamma-fönster, mätområdet anpassat för militär användning såsom dosratmätningar efter kärnvapenanfall. Graderad Röntgen/timme upp till 200 r/h Batteridrivet Sensor under lucka på instrumentets baksida
Inköpt omkring 1960 - 65 till Studsviks beredskapsorganisation, fanns även inom civilförsvaret. Senast kalibrerad 910127

Identifikationsnummer

TEKS0048790

Publicerad

2016-09-13

Alternativt nummer

  • TM45256:1 - Institutionsintern katalog/lista
  • 11159 - Tillverkningsnummer

Rubrik

  • Intensimeter 21
  • typ: 21200