Teleguide-terminal

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Terminal Teleguide, för användning som telefon med inbyggd telefonbok samt datakommunikation med inbyggd kortläsare för inloggningskort. Svartvit skärm, anslutes till 220 V och telefonjack. I originalkartong, med inloggningskort märkt "Peter Wolf, 81002406-0001"
Använd av givaren under försöket 1991-1993. Teleguide var en stor satsning från Televerket och svensk elektronikindustri efter förebild från franska minitel. Förebådar ett nytt användningssätt för datakommunikation i hemmet, som dagens internet med databaser och näthandel, men lyckas inte slå igenom. Vid samma tid fick PC efter ett stort prisfall stor spridning, och erbjöd större flexibilitet än Teleguide.

Identifikationsnummer

TEKS0048020

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM44634 - Institutionsintern katalog/lista
  • serienr 01967 116 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • TG art.nr. KDVA 80301
  • Teleguide