Telefonapparat

Fotograf: Häll, Peter
Telefonapparat Ericofon 700 för AT-system, huvudapparat, anknytningsapparat till växel och sidoapparat. Genomskuren för demonstrationsändamål. Gräddvit bordsmodell med bärande stomme och kåpa av formsprutad ABS-plast och med alla komponenter sammansatta till en enhet. Ringenheten finns i tre alternativa utföranden - för tonringning, med elektromekanisk summer eller utan internt signalorgan. Knappsatsen och klykfunktionen är försänkta i apparatfoten. Klykfunktionen påverkas av apparatens tyngd. Knappsatsramen är monterad över R-knappen och lagrad i sin ena ände och R-knappen påverkas genom att man trycker ned knappsatsramen i dess andra ände. Utan apparatsnöre och anslutningsdon.
Apparaten är uppskuren för att visa på all den moderna elektronik som rymdes i den uppdaterade versionen av Ericofonen.

Identifikationsnummer

TEKS0047490

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TeO2477 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM44216 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med knappar (TM S 24.24)

Rubrik

  • 700
  • Ericofon 700