Persondator

Fotograf: Algin, Ellinor
Fotograf: Algin, Ellinor
Fotograf: Okänd
Fotograf: Cronestrand, Nisse
Centralenhet av beige plåt, frontpanel i svart plåt. Anslutningskontakt till tangentbord (RJ-45) och knapp på frontpanelen. Märkt TeleNova samt etikett "FÄLTPROV". Anslutningskontakter på baksidan. Enheten är något högre än vad centralenheter till Compis normalt brukar vara. Diskettenhet av beige plåt, frontpanel i svart plast. Två 5,25-tums diskettenheter. Fast monterad anslutningskabel samt kontakt för strömmatning på baksidan. Tangentbord av beige och brun plast, undersida av plåt. QWERTY-layout med svenska tecken. Numerisk del och funktionstangenter med svenska kommandon (utplåna, inpassa, sök, avbryt osv.) Bildskärm av beige plast. Vrid- och tippbar genom ledad montering på bottenplattan. Lysdiod på framsidan. Strömbrytare, reglage för ljusstyrka och anslutningskontakter på baksidan. Skylt på framsida: "Teli Compis". Extern hårddisk i låda av beige plåt med svart frontpanel. Hårddisken är monterad stående i mitten av lådan. Uppgift om kapaciteten saknas men bör vara 10 MB, då varianten med 30 MB som också nämns i broschyrer tar upp mer plats i panelen. Tillbehör: Sladdställ, kabel med 8-pols DIN, tre kablar med okända kontakter, fem stift (strömmatning?). Lösa delar: Fläktgaller i plast, fem ekrar, antagligen för att minska ljudnivån. Två lösa fragment från XJ8-kontakten.
Compis var en svensktillverkad persondator för dataundervisning i skolor. Projektet initierades av Styrelsen för teknisk utveckling 1982 och företaget Svenska Datorer AB skulle utveckla och tillverka datorn. De gick i konkurs och Televerkets dotterbolag Telenova och Esselte Studium tog över. Televerkets dotterbolag Teli fick uppdraget att tillverka datorn. Namnet är en förkortning av COMPuter In School. Operativsystemet var CP/M-86 och programmering skedde i Comal. Programutbudet var begränsat. När kompis lanserades började PC och Mac göra sig marknadsdominerade och Compis fick problem att hävda sig i konkurrensen. Compis tillverkades 1985-88 men användes i dataundervisningen i skolor långt in på 1990-talet. Den var impopulär både bland lärare och elever# lärarna hade dålig kompetens och eleverna frustrerades med programinkompabilitet med PC och Mac som börjat bli vanliga i hemmen. Denna dator med kringutrustning kommer från Televerket i Farsta där Compis utvecklades. Det är rimligt att anta att det rör sig om ett test då centralenhet är högre än vad dessa normalt brukar vara. Dessutom är den märkt "FÄLTPROV". Televerket gjorde ofta tester av nya produkter i form av fältprov, där ett urval personer inom verket eller ett utvalt område fick använda utrustning för att samla in erfarenheter av användning.

Identifikationsnummer

TEKS0042359

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TM39688 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Datorer - Dator för nätverk (TM S 26.8)

Rubrik

  • Compis
  • Version 2.0(?)