Anknytningsväxel

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Anknytningsväxel, två linjer, Allmännas modell.
Med anknytningsväxeln gick det att ha två eller fler abonnentledningar till samma telefonapparat. När ett samtal kom måste mottagaren välja vilken linje telefonen skulle ansluta till. Det gjordes med en spak eller omkastare på anknytningsväxeln. Föremålet ingår i samlingen Lars Magnus Ericssons minnesrum (TM45656, TeM60000 - TeM61180).

Identifikationsnummer

TEKS0009494

Publicerad

2016-03-20

Alternativt nummer

  • TeM60990 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)

Rubrik

  • L.M. Ericsson & Co Stockholm