Telefonapparat

Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Okänd
Telefonapparat med tonval, i originalkartong.
Hot Lips lanserades för att promota Eric Carmens låt "I Wanna Hear it From Your Lips". De talande röda läpparna lanserades 1984 när det amerikanska Bellbolagets monopol avskaffades, året innan Televerkets monopol gick samma väg. De tidigare hårt reglerade telemarknaderna världen över genomgick under 1980-talet liknande processer. Monopol på vilka produkter som telefonabonnenterna kunde anskaffa bröts upp. I Sverige blev det möjligt 1985 för andra än Telebutiker att sälja telefonapparater. Televerket hade endast haft några få modeller att välja på, nu kunde en telefon se ut nästan hur som helst. Hot Lips registrerades av Telequest, Inc i Burbank i mars 1984. Företaget hade satsat på designtelefoner vid en tidpunkt då det fanns en ny marknad. omsättningen ökade trefalt från 1984 till 1985 och man planerade en flytt från Burbank till San Diego. I press meddelade man att företaget hade planer på en introduktion på Nasdaq-börsen. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0007909

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM51151 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Designtelefoner (TM S 24.25)

Rubrik

  • 410-TF
  • Hot Lips