Telefax

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Telefaxsändare, bordsmodell. Siemens.
Det första patentet för telefaxen registrerades redan 1843 av skotten Alexander Bain och är alltså cirka 30 år äldre än telefonen. Det var behovet av snabb textkommunikation i Japan som låg till grund för telefaxens stora genombrott på 1970-talet. Ordet telefax kommer av sammansättningen av det grekiska tele som betyder "fjärran" och latinets fac simile som betyder "tillverka likadan". På 1950-talet fanns telefaxapparater på marknaden. Detta är en sändare och en mottagare - man kunde alltså bara skicka telefax i en riktning. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003859

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM43945 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Telefax (TM S 24.14)

Rubrik

  • KF 108
  • Kleinfax