Kabel

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Prov från telegrafkabel, vattenkabel, enkorig. Märkt: Type D Maxmaltiefe 7500 m.
Från kabel mellan Kina (Shanghai) och Japan. Kablar var ett viktigt steg för telegrafi och telefoni. Stolpar med ledningar var utsatta för väder och vind och kunde inte användas över öppet vatten. Varje kabel var ett projekt och till minne av projektet tillverkades prover av kabeln för att visa på tekniken. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002373

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele4297 - Använt av tidigare ägare
  • TeM42411 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)