Isolator

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Algin, Ellinor
Provstolpsisolator av porslin, med linjeförbindning.
Innan kabel blev standard drogs teleledningar med blanktråd som saknade yttre isolering. För att ledningen inte skulle jordas oavsiktligt, med nedsatt signalstyrka eller rent utav linjebrott som resultat, användes isolatorer. Isolatorerna tillverkades i en mängd olika material så som ebonit, fajans, glas, guttaperka, järn i kombination med porslin och enbart porslin. Porslin ansågs fungera bäst då tillverkningsmetoden tillät stora serier bland annat tack vare moderna gasugnar. Porslin är dessutom tåligt och har god elektrisk isolationsförmåga. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0002290

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele6966 - Använt av tidigare ägare
  • TeM42327 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)