Telefonapparat

Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Nord, Truls
Fotograf: Okänd
Telefonapparat Ericofon, även kallad Kobra, för AT-system, huvudapparat (med ringklocka), anknytningsapparat till växel (med ringklocka) och sidoapparat (utan ringklocka). Bordsmodell, m57, av vit termoplast utan inbyggd ringklocka och med alla komponenter sammansatta till en enhet. När telefonen används som huvud- eller anknytningsapparat ansluts en separat väggmonterad avstängningsbar ringklocka. Fingerskivan av plast är försänkt i apparatfoten. Klykfunktionen är realiserad med en knapp som skjuter ut ur fingerskivans centrum och påverkas av apparatens tyngd.
Gåva till gd H Sterky från dir. Åberg, LME, med anl. av Telegrafverkets 100-årsjubileum 1/11 1953. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001708

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele15289 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41736 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med fingerskiva (TM S 24.23)

Rubrik

  • Ericofon