Telefonväxel

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Automatisk telefonväxel, väggmodell. Ingår i Cedergrens och Ericssons halvautomatiska system.
Stockholms Allmänna Telefon AB som var telefonoperatör inom 70 km radie från Gamla Stan i Stockholm från 1883 växte snabbt med många abonnenter. Grundaren H.T. Cedergren funderade på en lösning så att en mindre ort eller by inte skulle behöva egen telefonist eller så många ledningar in till närmsta station. Han presenterade sin ide för Lars Magnus Ericsson som levererade mycket av den utrustning det nya bolaget behövde. Tillsammans kom de fram till lösningen som var ett system med lokalt placerade halvautomatiska växlar. Dessa kunde ställas in från telefonstationen med hjälp av en manipulator. Detta föremål är en sådan halvautomatisk växel. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001649

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele5452 - Använt av tidigare ägare
  • TeM41677 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)