Skylt

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Text: TELEGRAFSTATIONEN HÅLLER ÖPPEN ALLA DAGAR...
När den elektriska telegrafen startade i Sverige 1853 användes ännu lokal tid. det innebar att klockan var 12 när solen stod högst på himlen. Telegrafstationerna över landet hade olika öppettider på sina skyltar eftersom tiden på stationen ställdes automatiskt från observatoriet i Stockholm. Från 1879 infördes en gemensam tid för hela landet. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001618

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41646 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)