Avgiftsbössa

Fotograf: Okänd
Bössa för mynt, märkt med emblem för Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag.
Innan telefonapparaten var vanlig i hemmen var det vanligt att gå till en butik eller annan verksamhet som erbjöd telefonsamtal mot betalning. Telefonkioskerna blev ett inslag i stadsmiljön från 1901. I båda fall behövdes en avgiftsbössa för att samla upp mynt som erlades för samtalen. Denna är använd vid Kungsängens telefonstation. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001251

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41275 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonautomater (TM S 24.26)

Rubrik

  • Sthlms Allm. Telefon AB