Modell

Fotograf: Okänd
Fotograf: Okänd
Fotograf: Okänd
Modell av Edelkranz optiska telegraf från 1808.
Tillverkad för Göteborgsutställningen 1923 efter äldre förlaga, jämför TeM45210. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000029

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele3126 - Använt av tidigare ägare
  • TeM40032 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Optisk telegraf (TM S 24.10)