Background Image

Varför Skogen?

Avbarkade träd.

I hjärtat av museet växer en ny utställning och upplevelse fram – en som utforskar skogens fascinerande historia, dess närvaro i dagens samhälle och dess betydelse för vår gemensamma framtid. Skogen är mer än bara träd och grönska; den är en arena för politiska, ekonomiska, ekologiska och filosofiska diskussioner som har pågått i århundraden. 

Vår ambition med utställningen är inte att ge direkta svar, utan att öppna upp debatten, ställa frågor och öppna upp för en mångfald av perspektiv. Tekniska välkomnar skogsägare, forskare, aktivister och drömmare för att diskutera skogens betydelse och påverkan. 

växter i ett labb.

Vi vill skapa en plattform för dialog och reflektion. Vår utgångspunkt är skogens komplexitet och dess många värden – från biologisk mångfald till kulturell betydelse och som material.

På frågan om skogen räcker till finns inget givet svar men utställningen avser väcka medvetenhet kring frågor om konsumtion, människans relation till naturen och hur skogen ska användas i framtiden.