Roboten

En robot är en programmerbar maskin som utför någon typ av självständigt arbete. Ordet robot kommer från tjeckiskans robota som betyder träl.