Film som beskriver uppropet #metoo på stor projektionsduk

#metoo – en kod som förändrar världen

Hyr vandringsutställningen som berättar historien om hur uppropet #metoo gick till. I paketet ingår en digital visualisering över händelseförloppet, intervjuer och telefonen som den första svenska tweeten publicerades från.

Hösten 2017 kunde vi bevittna hur vittnesmål om sexuella trakasserier intog sociala medier. Det som började i USA spred sig snabbt globalt. I Sverige publicerades den första tweeten bara någon timme efter att hashtagen #metoo användes första gången. I Sverige gick sedan kvinnor i bransch efter bransch ut i gemensamma upprop.

Uppropet #metoo är en angelägen del av vår tids historia. Tekniska museet genomförde därför en samtidsdokumentation där vittnesmål under #teknisktfel, som visar på missförhållanden inom teknikbranschen, samlades in.

#metoo – en kod som förändrar världen är utställningen från Tekniska museet som berättar historien om upproret.

Utställningens innehåll

För att sätta uppropet i ett sammanhang gjordes en visualisering som visar förloppet från när begreppet metoo myntades 2006 till idag. Vad var upprinnelsen? Hur spred sig uppropen? Vad var det som gjorde att det blev så stort och vad har hänt sedan?

Visualiseringen bygger bland annat på forskaren Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. Christopher samlade in alla tweets på svenska från den första tweeten i oktober och två veckor framåt. I datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett historiskt laddat föremål, som ingår i utställningen.

I utställningen finns även utdrag ur intervjuer med initiativtagare till #teknisktfel och Christopher Kullenberg, en beskrivning av sociala medier, en introducerande text samt en digital visualisering (film på nio minuter).

Teknikutvecklingen ger nya möjligheter för genomslag

Vi vet att olika tekniska förutsättningar möjliggjort olika demokratiska upprop och genomslag. Faxen möjliggjorde de kinesiska studenternas upprop på Himmelska fridens torg i Peking. I Egypten kunde studenterna under den arabiska våren använda universitetens datorer för att kommunicera via sociala medier. Nu använder kvinnor runt om i världen sina mobiltelefoner för #metoo.

Genom en hashtag på sociala medier kan ett budskap spridas över jorden och nå tusentals människor världen över, förena samhällen och splittra dem. Kvinnor anslöt sig till #metoo, bröt tystnaden, lämnade vittnesmål och stöttade varandra i en kamp mot sexuella trakasserier.

Ett stycke programkod har fört människor samman att våga stå upp för sin rätt och via internet som bas har #metoo kopplat dem samman som en politisk motståndskraft.

Utställningsspecifikation

 • 5 skyltar: 1350 x 1700 mm
 • Texter på svenska och engelska
 • 2 skyltar: 400 x 890 mm
 • Text på svenska och engelska
 • Material på skyltar: printad forex
 • 5 skyltstöd på ben att skruva upp skyltarna på (Samma mått som skyltarna 1350×1700 mm + stöd, total höjd skyltställ inklusive ben: 220 mm, djup 545 mm)
 • 1 föremål, mobiltelefonen som var den första att twittra under #metoo på samt utställningsmonter
 • 1 film som fil (projektor och projektionsyta ingår ej). Se visualiseringen
 • Sammanställd information om utställningen som kan fungera som visningsunderlag
 • Utställningen kommer i en transportlåda, som inlånaren förvarar under utställningsperioden.

Pris

Till samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (moms).

 • Hyra: 20 000 kr för 3 månader
 • Transportkostnad tillkommer (Tekniska museet ombesörjer transporten)

Tillägg (valfritt)

 • Tekniska museets medarbetare på plats för montering och demontering:
  3 600 kr/dag och person
 • Intendent från Tekniska museets på plats för introduktion: 3 600 kr/dag och person

Kontakt och mer information

Emilie Sabel

Emilie Sabel

Intendent/Turnékoordinator

+46 8 450 56 86

Mejla

Senast uppdaterad 11 augusti 2022.