Rollups med budskap om mänskliga rättigheter

100 % kamp – Sveriges historia

Människor har genom åren tiderna tagit strid för sina och andras villkor. För rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung. Denna miniutställning berättar om ett urval av människokamper i Sverige.

Utställningen visas 16 november 2017 – 7 januari 2018

Miniutställningen 100% kamp – Sveriges historia är en del av projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden. Heterogena kulturarv är ett projekt som på olika sätt berättar om människokamper i Sverige. Det syftar till att synliggöra människors olika villkor och att ge plats åt berättelser som vanligtvis inte ingår i bilden av Sverige.

Rättighetskamperna har varit och är många i den svenska historien och samtiden. I utställningen finns ett urval. Många berättelser återstår att få bli berättade, att bli uppmärksammade och bli lyssnade till.

Vår förhoppning är att denna utställning skapar fler samtal och ökad kunskap om rättighetskamper i den svenska historien.

Miniutställningen har tagits fram i samarbete mellan CEMFOR-Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Västmanlands läns museum.

Läs mer på http://kampochkulturarv.se/heterogena-kulturarv/

Senast uppdaterad 7 december 2021.