WeDo – bygg och programmera en robot

I det här pedagogiska programmet för de yngre barnen ligger fokus på att förstå vad en robot är och hur vi kan programmera den för att passa våra ändamål. Eleverna får själva följa en ritning för att konstruera sin robot från grunden. Sedan får de lägga till nödvändig kod så att roboten kan utföra enklare uppdrag. WeDo är en enklare programmeringsbar legorobot, som passar bra för lite yngre åldrar.

Här kan du se en introduktionsfilm om WeDo. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta.

Paket för helklass

WeDo–bygg och programmera en robot går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Vad lär vi oss med WeDo – bygg och programmera en robot

 • Genom användning av digital teknik lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Vi lär oss att arbeta med digitala texter, medier och verktyg.
 • Hur ett material kan utnyttjas för eget konstruktionsarbete, samt hur de kan sammanfogas för ett ändamål.
 • Vi lär oss ett enkelt programmeringsspråk.
 • Genom att se, höra och prova lär vi oss hur robotar fungerar och vad de används till.

Kopplingar till läroplanen

I förskoleklass

Språk och kommunikation

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

Natur, teknik och samhälle

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

I årskurs 1-3

Tekniska Lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
Visa mer

Workshop för 16 elever

Årskurs F–3
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för 32 elever

Årskurs F–3
Max 32 elever
Workshop 2×60 min: 3 000 kr

Boka

Workshop och uppdrag i MegaMind

Årskurs: F–3

Max 32 elever

Total tidsåtgång: 2,5 timmar

Pris: 4 000 kr (ordinarie pris 6 000 kr)

Boka

Senast uppdaterad 28 november 2018.