Barn och pedagog sitter på matta och provar olika material

Utforska sinnena i Sinneslabbet

Vi har skapat ett labb för de allra yngsta barnen, där leken och utforskandet med hjälp av sinnena är i fokus. Rummet har ett varmt, ombonat och välkomnade uttryck och har tagits fram i samskapande med förskole- och lågstadiepedagoger.

Sinneslabbet är en föränderlig lärmiljö för barn i förskolan som går att anpassa efter barnets ålder, behov och intresse. Här får barnen till stor del styra vad som händer i rummet. Vi har tagit fram två workshops:

  • Utforska alla sinnen, 45 minuter
  • Utforska med ögonen (fokus på synen), 45 minuter

Det går också att boka Sinneslabbet för vilostunden, kuddar och filtar finns.

Utforska alla sinnen

Barnen kommer tyst, stilla och utan skor in i rummet för att med alla sina sinnen utforska på egen hand eller tillsammans med en kompis. De har gott om tid att fördjupa sig i någon av alla saker som finns att upptäcka.

De kan till exempel testa att blunda och känna olika mönster med fötterna. I handen har de små provbitar att jämföra med. De kan skapa och lyssna på ljud eller lukta på olika dofter. Med hjälp av olika filter och instrument kan barnen testa att ”se med andra ögon” då världen färgas blå, gul eller grön.

En pedagog finns i rummet hela tiden för att fånga upp barnen i lärandesituationer och hjälpa dem vidare vid behov.

Avslutningsvis samlas vi i en ring och pratar med barnen om deras upplevelser. Om tiden medger (allt styrs utifrån barnens utforskande), ger vi dem andra verktyg att upptäcka rummet med.

Utforska med ögonen

Här lägger vi lite kortare tid på det egna utforskande och därefter fokus på ögat, synen, ljus och teknik. Barnen får prova olika redskap som man kan undersöka omgivningen med på olika sätt, exempelvis ficklampor, linser och färgade filter. Vid ljusbord kan barnen undersöka röntgenbilder.

Paket för större grupper

Om gruppen består av fler än 12 barn så delas ni in i två grupper. Den ena gruppen börjar att utforska Sinneslabbet, medan den andra går på upptäcktsfärd i MegaMind. Sedan byter grupperna plats.

En pedagog per grupp har fri entré.

Tack till samarbetspartners

Tack till våra samarbetspartners Hands on Science, som bidragit med sin erfarenhet och mycket material till labbet och Eva Tuvhav Gullberg, konstnär och ateljerista som arbetar med Sinneslabbet på Överby förskola i Vaxholm.

Sinneslabbet grundar sig i konceptet STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths), där naturvetenskap kombineras med konstnärliga inslag.

Visa mer

Utforska alla sinnen

Förskolan
Max 12 barn
Tidsåtgång: 45 minuter
Pris: 1 000 kr

Boka

Utforska med ögonen

Förskolan
Max 12 barn
Tidsåtgång: 45 minuter
Pris: 1 000 kr

Boka

Vilostund i Sinneslabbet

Förskolan
Max 12 barn
Tid: 60 minuter
Pris: 1 000 kr

Boka

Senast uppdaterad 28 februari 2019.