Ungdomar trampar fram energi på en cykel.

Spelet om energin för skolan

Spelet om energin är en utställning och en workshop för skolan om det hållbara samhället. Workshoppen är bokningsbar till och med 7 juni 2019.

Workshopen inleds med en introduktion, därefter får eleverna uppgifter att genomföra. Utställningen är uppbyggd med både analoga och digitala utmaningar, där eleverna gör olika val om sin livsstil och sedan får se vilka konsekvenser valen får för miljön. De kan då jämföra hur bra klassen är på att göra klimatsmarta val jämfört med befolkningen i stort.

Stationer där vi utforskar våra livsstilsval

När du och dina elever besöker spelet om energin kommer ni att upptäcka att ni kanske inte alltid gör de mest klimatsmarta valen. Ni kommer också se vad ni kan förändra. Eleverna får utveckla sin förståelse för hur deras egna val av transport, mat och andra livsnödvändigheter påverkar vårt klimat.

Eftersom utställningen är upplagd som en utmaning med olika spel får eleverna direktrespons på sina val och kan se vad som händer om de väljer annorlunda.

Workshopen kräver att det finns två lärare per klass närvarande.

Vad lär vi oss här och hur?

  • Genom att eleverna inleder med en film som visar konsekvenserna för miljön av de val i vardagen som görs, lär de sig hur de val vi gör påverkar vår miljö och vårt klimat.
  • I spelform får eleverna prova och kan sedan göra om sina val av mat, transporter, bostad och annat för att få insyn i hur deras val påverkar miljön och klimatet.
  • Vi lär oss resonera kring de konsekvenser vår livsstil och våra val har för natur, människa och samhälle, både på lång och kort sikt.
  • Tack vare att eleverna själva får prova att producera elkraft i olika modeller av kraftproduktion som används i samhället, ser de vilka som är effektiva och vilka som är ineffektiva. De lär sig om hur energi produceras och vilka produktionsmetoder som ger stora och små avtryck på miljö och klimat.
  • I utställningen berättar vi om hur energianvändningen har utvecklats över tid. Vi resonerar om konsekvenserna av den utveckling som varit och hur en alternativ framtid kan se ut.

På vardagar har vi bokade skolvisningar i utställningen och öppnar för besök på egen hand kl 14. Ring gärna Informationen 08-450 56 70 om du planerar att besöka utställningen på egen hand med klassen.

Visa mer

Praktisk information

Boka workshop

Årskurs 4 – Gymnasiet

Max 32 elever

Workshop 60 min: 2 000 kr (inkluderar inträde till museet)

Boka

Senast uppdaterad 12 december 2018.