Ungdomar trampar fram energi på en cykel.

Spelet om energin för skolan

Spelet om energin äger rum i utställningen med samma namn och bjuder på utmaningar med olika spel och interaktiva stationer.

I utställningen, som är uppbyggt som ett stort dataspel, gör eleverna olika val om sin livsstil som sedan visar vilka konsekvenser valen får på miljön.

Spela och jämför hur bra du och din klass är på att göra klimatsmarta val för ett hållbart samhälle jämfört med resten av svenska folket. Utmana din klass och låt eleverna utmana varandra.

Efter workshopen kommer ni att ha större kunskap om hur vi faktiskt kan göra skillnad genom bättre val i er vardag för ett hållbart samhälle.

 

När du och dina elever besöker spelet om energin kommer ni att upptäcka att ni inte alltid gör de allra mest klimatsmarta valen och vad ni kan förändra för att bli mer klimatsmarta. Utställningen ger nya kunskaper kring energi och klimat på ett lekfullt sätt. Eleverna får utveckla sin förståelse för hur deras egna val av transport, mat och andra livsnödvändigheter påverkar vårt jord.

Eftersom utställningen är upplagd som en utmaning med olika spel får eleverna direktrespons och kan testa och sedan göra om sina val många gånger.

Utställningen kräver att det finns två lärare per klass närvarande.

Vad lär vi oss här och hur?

  • Genom att eleverna inleder med en film som visar konsekvenserna för miljön av de val i vardagen som görs, lär de sig hur de val vi gör påverkar vår miljö och vårt klimat.
  • I spelform får eleverna prova och kan sedan göra om sina val av mat, transporter, bostad och annat för att få insyn i hur deras val påverkar miljön och klimatet.
  • Vi lär oss resonera kring de konsekvenser vår livsstil och våra val har för natur, människa och samhälle, både på lång och kort sikt.
  • Tack vare att eleverna själva får prova att producera elkraft i olika modeller av kraftproduktion som används i samhället, ser de vilka som är effektiva och vilka som är ineffektiva. De lär sig om hur energi produceras och vilka produktionsmetoder som ger stora och små avtryck på miljö och klimat.
  • I utställningen berättar vi om hur energianvändningen har utvecklats över tid. Vi resonerar om konsekvenserna av den utveckling som varit och hur en alternativ framtid kan se ut.

På vardagar har vi bokade skolvisningar i utställningen och öppnar för besök på egen hand kl 14. Ring gärna Informationen 08-450 56 70 om du planerar att besöka utställningen på egen hand med klassen.

Visa mer

Praktisk information

Boka workshop

Årskurs 4 – Gymnasiet

Max 32 elever

Workshop 60 min: 2 000 kr (inkluderar inträde till museet)

Boka

Senast uppdaterad 18 januari 2018.