ai genererad bild på utställningen hyper hmans teman

Skapande skola i The Cell

Utforska med klassen provokativ och nyskapande konst av internationellt erkända konstnärer som tar upp existentiella frågor i The Cell, Tekniska museets filial i Hagastaden. I det här ämnesöverskridande skolprogrammet reflekterar vi över livets stora frågor, så som liv och död; kroppen och själen.

Vi erbjuder ett unikt skolprogram inom Skapande skola för högstadiet, där life science och konst möts. Skolprogrammet innehåller en guidad visning av en konstutställning och en workshop med konstpedagog i vårt laboratorium. Allt innehåll är utformat av en professionell kulturaktör inom sitt konstområde.

Skapande skola är en nationell satsning för att långsiktigt integrera konst och kultur i grundskolan. Genom vårt skolprogram får elever möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga uttryck som en del av undervisningen. Som skolans huvudman kan du söka statsbidrag via Kulturrådet.

Ansökningsperiod är öppen 9 januari – 6 februari.

Ta mig till ansökningssidan

En interaktiv resa genom existensens värld

I den interaktiva visningen får eleverna svara på frågor och tänka högt tillsammans med guiden medan de utforskar provokativ och nyskapande konst. Tankarna från utställningen tas med in i det specialinredda laboratoriet, där de experimenterar med både biomedicinsk utrustning och konstens uttryckssätt. Konstpedagogen vägleder eleverna genom existentiella frågor på ett lättsamt, humoristiskt och filosofiskt sätt med konstnärliga metoder. Genom att läsa av hjärnans signaler till musklerna med elektroder (så kallad EMG) kan vi styra en annan persons arm. Men vi kan också använda den elektriska signalen till att skapa ljud och visuella bilder i datorn. På så sätt undersöker vi frågor kring kroppen och var ursprunget till jaget och kreativitet kommer ifrån. Musklernas rörelse sker utan att det känns som att vi behöver tänka, men impulsen kommer likväl från hjärnan. Resultatet i workshopen blir konstnärliga verk i ljud och bild genom rörelse. 

Det ämnesöverskridande tillvägagångssättet är utformat för att inspirera både naturvetenskapligt och estetiskt intresserade, samt de som kanske inte ser en framtid som läkare, forskare eller konstnärer framför sig.

Konst och vetenskap i samspel hos The Cell

The Cell är Tekniska satsning och filial i Hagastaden, som etablerar sig som Stockholms life science-konstscen och kommer att utgå från nya teman varje år. Life science, eller livsvetenskap som det ibland kallas på svenska, är vetenskapen om liv. Det innefattar allt från biomedicin och farmakologi till zoologi. Sverige är en av världens ledande nationer inom life science-sektorn som sysselsätter cirka 40 000 personer.  

Praktisk information

Årskurs: 7-9
Pris: 3 500 kr för helklass.
Tid: Ca 2,5 timmar
Period: Hösten 2024 -Våren 2025

Kopplingar till läroplanen

Den interaktiva visningen och workshoppen knyter an till kursplanerna i biologi och teknik samt bild och musik. Möjlighet finns såklart att jobba vidare med frågeställningarna i klassrummet efter besöket på The Cell. 

Senast uppdaterad 21 februari 2024.