Skolprogram

Rensa filter

Mecka med ljud

I Meckalabbet i MegaMind tittar vi närmre på och provar konstruktionen och funktionen hos en vanlig teknisk innovation i vår vardag – högtalaren. Eleverna får i uppdrag att bygga egna högtalare och förändra och utveckla ljudnivån genom att bygga med olika material. Centrala teman: Elektronik, Ljudteknik, Materiallära Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Samla på sinnen eller Smarta idéer i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

3D-teknik – från idé till utskriven modell

I den här workshopen tittar vi närmare på 3D-tekniken och eleverna får testa processen från en idé till en utskriven tredimensionell modell med hjälp av dator och 3D-skrivare. Eleverna får i uppdrag att bygga en egen modell i programmet Tinkercad, för att sedan föra över modellen till en 3D-skrivare som skriver ut föremålet. 3D-teknik – från idé till utskriven modell går bra att anpassa till olika åldrar, eftersom modellerna kan göras enkla eller mer komplexa. Workshopen består av en introduktion i cirka 15 minuter samt eget arbete vid en dator. Eleverna löser uppgiften på egen hand med hjälp av pedagoger. Totalt beräknad tidsåtgång är 1 timme.

Spelet om energin för skolan

Spelet om energin äger rum i utställningen med samma namn och bjuder på utmaningar med olika spel och interaktiva stationer. I utställningen, som är uppbyggt som ett stort dataspel, gör eleverna olika val om sin livsstil som sedan visar vilka konsekvenser valen får på miljön. Spela och jämför hur bra du och din klass är på att göra klimatsmarta val för ett hållbart samhälle jämfört med resten av svenska folket. Utmana din klass och låt eleverna utmana varandra. Efter workshopen kommer ni att ha större kunskap om hur vi faktiskt kan göra skillnad genom bättre val i er vardag för ett hållbart samhälle.  

Teknik i hem och vardag

Skolprogrammet Teknik i hem och vardag kommer att göras om och är för närvarande inte bokningsbart. I detta skolprogram tar vi reda på hur olika tekniska lösningar och system genomsyrar och påverkar vår vardag. Eleverna får en större medvetenhet om hur teknik underlättar våra liv. Skolprogrammet Teknik i hem och vardag består av både uppgifter på egen hand i en utställning och en workshop. Total tidsåtgång för detta skolprogram är alltså två timmar.

Kraft och rörelse

I detta skolprogram lär sig eleverna hur man kan utnyttja olika krafter, som till exempel de fem enkla maskinerna, för att underlätta vardagslivet och arbetet. Skolprogrammet består av arbetsuppgifter att lösa på egen hand i utställningarna och en 60-minuters workshop. Skolprogrammet består av uppgifter i utställningarna och en workshop och beräknad tidsåtgång är totalt två timmar. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Smarta idéer i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Hållfasthet och konstruktion

Vad är det egentligen som gör att en konstruktion håller och en annan rasar ihop? I "Hållfasthet och konstruktion" får eleverna utveckla sin förståelse för vad som skapar hållfasthet i en konstruktion och sin förmåga att skapa konstruktioner med enkla metoder. Skolprogrammet består av två delar, en vandring i utställningarna med uppgifter och en workshop med en pedagog. Totalt beräknad tidsåtgång för skolprogrammet är cirka två timmar. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Samla på sinnen i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Industrisamhällets framväxt

Följ med på en resa från bondesamhället till vårt högteknologiska samhälle idag. I Industrisamhällets framväxt får eleverna lära sig vilka steg som togs på vägen och vilka förutsättningar som behövdes för denna revolutionerande utveckling. Här får eleverna tillfälle att utveckla sin förståelse för de förutsättningar som behövdes för att industrialiseringen skulle komma till stånd. Vårt sätt att arbeta med det här temat ger eleverna en konkret bild av de villkor som rådde för människor i den tidiga industrialiseringen och hur villkoren har ändrats med utvecklingen av ny teknik och nya samhällssystem. När besöket är slut har eleverna med sig en insikt om skillnaden mellan att leva i dagens samhälle och gårdagens. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Skapa med teknik i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Gruvan, järnet och Sverige

Med utgångspunkt i vår autentiska gruvutställning får eleverna möjlighet att uppleva en gruvarbetares arbetsmiljö och hur den har utvecklats från 1600-talet och fram till dagens moderna gruvdrift. Eleverna lär sig om vilken betydelse gruvnäringen och metallframställningen har haft för individer och samhälle historiskt och i nutid. De får också kunskap om hur olika tekniska framsteg har förändrat arbetet i gruvan och arbetsvillkoren för gruvarbetarna. Vårt sätt att presentera gruvan ger eleverna en känsla av att verkligen vara med på riktigt, med alla sina sinnen. När dagen är slut kommer ni ha med er upplevelsen av att verkligen förstå gruvmiljön och hur det kan ha varit och är att arbeta i gruva. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Skapa med teknik i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Visning i 100 innovationer för skolan

Möt svenska folkets val av de viktigaste innovationerna i vår värld. Förstå vad som driver människor att bli nyskapande och ge dig själv chansen att gå in i rollen som innovatör. Under denna visning ger vi olika exempel på viktiga innovationer och den utveckling som lett fram till tekniken vi har omkring oss i dag. När du och dina elever deltar i visningen av utställningen 100 innovationer kommer ni att upptäcka vad som driver på den tekniska utvecklingen i samhället och hur ni själva bidrar till det. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förståelse för innovationsprocessen och de förutsättningar som behövs för att en idé ska bli en produkt. När dagen är slut kommer ni att vara inspirerade till att sätta igång egna utvecklande arbeten. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Smarta idéer i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Micro:bit – programmera en mikrodator

Få en introduktion i hur micro:bit fungerar och hur du programmerar den. Lös sedan roliga utmaningar tillsammans. Micro:bit är en liten dator i form av ett kretskort, med inbyggda sensorer såsom en ljussensor, en accelerometer och en magnetometer. Under 2016 skickade BBC ut en miljon micro:bits till ungdomar i årskurs 6 runtom i Storbritannien med syfte att stärka den digitala kompetensen i skolan. micro:bit har nu börjat göra sitt insteg i Sverige och hos oss kan du nu få en introduktion i hur micro:bit kan programmeras och bli en lärofylld lek. Är din klass nybörjare i programmering? Vi kommer då att använda oss av så kallad blockkod i programmet. Har du och din klass redan suttit en del med programmering (kanske har ni byggt egna spel i Scratch), så finns möjligheten att istället använda oss av MicroPython, som är en nerskalad version av det populära programmeringsspråket Python och som fungerar med micro:bit. Välj då avancerad kurs i bokningsprocessen. Paket för helklass Micro:bit – programmera en mikrodator går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar då med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Micro:bit – programmera en mikrodator

Få en introduktion i hur micro:bit fungerar och hur du programmerar den. Lös sedan roliga utmaningar tillsammans. Micro:bit är en liten dator i form av ett kretskort, med inbyggda sensorer såsom en ljussensor, en accelerometer och en magnetometer. Under 2016 skickade BBC ut en miljon micro:bits till ungdomar i årskurs 6 runtom i Storbritannien med syfte att stärka den digitala kompetensen i skolan. micro:bit har nu börjat göra sitt insteg i Sverige och hos oss kan du nu få en introduktion i hur micro:bit kan programmeras och bli en lärofylld lek. Är din klass nybörjare i programmering? Vi kommer då att använda oss av så kallad blockkod i programmet. Har du och din klass redan suttit en del med programmering (kanske har ni byggt egna spel i Scratch), så finns möjligheten att istället använda oss av MicroPython, som är en nerskalad version av det populära programmeringsspråket Python och som fungerar med micro:bit. Välj då avancerad kurs i bokningsprocessen. Paket för helklass Micro:bit – programmera en mikrodator går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna. Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar då med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.