Skolprogram

Rensa filter

Uppdrag i MegaMind: Skapa med teknik

I Skapa med teknik får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper om hur teknik kan användas i olika skapandeprocesser. De får också undersöka vad som händer med den egna kreativiteten när de får skapa och lösa problem på nya sätt. Eleverna får uppdragskort med instruktioner att bygga och lösa olika utmaningar på annorlunda sätt, t ex måla med ögonen och skulptera med kroppen. Skolprogrammet genomförs i MegaMinds lekfulla Science Center-miljö. Centrala teman: Kreativt skapande, Konst & Teknik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 minuter samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.  

Uppdrag i MegaMind: Smarta idéer

I uppdraget Smarta idéer i MegaMind får eleverna med hjälp av uppdragskort och stationer i utställningen utmana sin hjärna på olika sätt, testa andras smarta lösningar och fundera över vilka problem de vill lösa nu och i framtiden. Centrala teman: Hjärnan, Idé- och innovationsprocessen, entreprenörskap, ny teknik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 minuter samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Räkna med totalt en timme för detta uppdrag.

Uppdrag i MegaMind: Hjärngympa

I detta uppdrag får eleverna med hjälp av olika uppdragskort och stationer i MegaMind utmana både sig själva och sina kamrater i koncentration, minne och logiskt tänkande för att lösa olika problem. Centrala teman: Minne & Koncentration, Problemlösning, Matematik Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 min samt uppgifter som eleverna löser på egen hand. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.

Uppdrag i MegaMind: Samla på sinnen

I uppdraget Samla på sinnen får eleverna med hjälp av olika uppdragskort och stationer i MegaMind testa och utmana sina sinnen. De får fundera över vilka intryck de samlar och vilka uppfinningar som hjälper eller ersätter våra sinnen. Centrala teman: Hjärnan & våra sinnen, Tekniska hjälpmedel, Funktionsförutsättningar Uppdraget består av en introduktion i cirka 10–15 min samt uppgifter som eleverna löser på egen hand indelade i grupper. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme. Eleverna får tillfälle att utveckla sina kunskaper om hur hjärnan fungerar kopplat till våra sinnen syn, hörsel, känsel och doft, samt vilken roll de spelar i vår vardag. Detta sker i en interaktiv och lekfull Science Center-miljö.

Teknik i hem och vardag

I detta uppdrag och workshop för skolan tar vi reda på hur olika tekniska lösningar och system genomsyrar vår vardag. Vi fokuserar på enkla maskiner och mekanismer. Genom att delta i detta skolprogram får eleverna en större medvetenhet om hur teknik underlättar våra liv. Skolprogrammet Teknik i hem och vardag består av både uppgifter på egen hand och en workshop. Totalt tar detta cirka två timmar. Uppdrag i utställningen I utställningen 100 innovationer får eleverna undersöka olika föremål som anknyter till temat och har då fått med sig några frågeställningar som de ska fundera på. Du som lärare delar ut frågeformulären till eleverna och ansvarar för att eleverna går mellan de olika föremålen. Beräknad tidsåtgång är cirka 60 minuter. Workshop I workshopen möter eleverna sedan en av museets pedagoger och konstruerar olika mekaniska funktioner. Beräknad tidsåtgång för workshopen är 60 minuter.

Kraft och rörelse

I detta skolprogram lär sig eleverna hur man kan utnyttja olika krafter, som till exempel de fem enkla maskinerna, för att underlätta vardagslivet och arbetet. Skolprogrammet består av arbetsuppgifter att lösa på egen hand i utställningarna och en 60-minuters workshop. Skolprogrammet består av uppgifter i utställningarna och en workshop och beräknad tidsåtgång är totalt två timmar. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Smarta idéer i MegaMind: tillägg 1 000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Hållfasthet och konstruktion

Vad är det egentligen som gör att en konstruktion håller och en annan rasar ihop? I "Hållfasthet och konstruktion" får eleverna utveckla sin förståelse för vad som skapar hållfasthet i en konstruktion och sin förmåga att skapa konstruktioner med enkla metoder. Skolprogrammet består av två delar, en vandring i utställningarna med uppgifter och en workshop med en pedagog. Totalt beräknad tidsåtgång för skolprogrammet är cirka två timmar. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Samla på sinnen i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Industrisamhällets framväxt

Följ med på en resa från bondesamhället till vårt högteknologiska samhälle idag. I Industrisamhällets framväxt får eleverna lära sig vilka steg som togs på vägen och vilka förutsättningar som behövdes för denna revolutionerande utveckling. Här får eleverna tillfälle att utveckla sin förståelse för de förutsättningar som behövdes för att industrialiseringen skulle komma till stånd. Vårt sätt att arbeta med det här temat ger eleverna en konkret bild av de villkor som rådde för människor i den tidiga industrialiseringen och hur villkoren har ändrats med utvecklingen av ny teknik och nya samhällssystem. När besöket är slut har eleverna med sig en insikt om skillnaden mellan att leva i dagens samhälle och gårdagens. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Skapa med teknik i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Gruvan, järnet och Sverige

Med utgångspunkt i vår autentiska gruvutställning får eleverna möjlighet att uppleva en gruvarbetares arbetsmiljö och hur den har utvecklats från 1600-talet och fram till dagens moderna gruvdrift. Eleverna lär sig om vilken betydelse gruvnäringen och metallframställningen har haft för individer och samhälle historiskt och i nutid. De får också kunskap om hur olika tekniska framsteg har förändrat arbetet i gruvan och arbetsvillkoren för gruvarbetarna. Vårt sätt att presentera gruvan ger eleverna en känsla av att verkligen vara med på riktigt, med alla sina sinnen. När dagen är slut kommer ni ha med er upplevelsen av att verkligen förstå gruvmiljön och hur det kan ha varit och är att arbeta i gruva. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Skapa med teknik i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Visning i 100 innovationer för skolan

Möt svenska folkets val av de viktigaste innovationerna i vår värld. Förstå vad som driver människor att bli nyskapande och ge dig själv chansen att gå in i rollen som innovatör. Under denna visning ger vi olika exempel på viktiga innovationer och den utveckling som lett fram till tekniken vi har omkring oss i dag. När du och dina elever deltar i visningen av utställningen 100 innovationer kommer ni att upptäcka vad som driver på den tekniska utvecklingen i samhället och hur ni själva bidrar till det. Eleverna får tillfälle att utveckla sin förståelse för innovationsprocessen och de förutsättningar som behövs för att en idé ska bli en produkt. När dagen är slut kommer ni att vara inspirerade till att sätta igång egna utvecklande arbeten. Kombinera gärna denna workshop med till exempel uppdraget Smarta idéer i MegaMind: tillägg 1000 kr (500 kr rabatt). Du bokar detta tillägg i bokningssystemet.

Hacka med sensorer

I Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik. Här finns möjligheter att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Eleverna får i uppdrag att bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag samt utveckla egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enklare programmering. Centrala teman: Sensorteknik, analog programmering Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med materialet MakeBlock Neuron. Workshoppen anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar.

Uppdrag: MiniMind – för elever som inte läser själva

Detta uppdrag är anpassat för förskolan och barn som inte läser på egen hand. I en lekfull och interaktiv science center-miljö får barnen med hjälp av uppdragskort prova sina sinnen, skapa med olika tekniker, vara fysiskt aktiva, prata om rymden och träna sitt minne. Barnen får också ta sig igenom en hinderbana, hitta i mörker, bygga sitt drömhus eller en stadig bro. Centrala teman: rörelse, rymden, ljud, syn, skapa och bygg. Detta uppdrag består av en introduktion i cirka 10–15 minuter och uppgifter att lösa på egen hand med gruppen. Totalt beräknad tidsåtgång är en timme.