Hand som håller i spelkort

Matematik och kortmagi

I denna workshop tittar vi på ett antal korttrick och undersöker trickens relation till matematiken. Även om korttrick ofta bygger på magikerns fingerfärdighet och förmåga att vilseleda, så bygger många trick också på ren matematik.

Korttricken vi tittar på i den här workshopen kräver ingen särskild fingerfärdighet utan är helt baserade på matematiska principer. Med hjälp av sekvenser, relationer och algebra utför vi trick som kommer få vänner och familj att häpna.

Vad lär vi oss och hur?

Under workshopen arbetar vi med en trestegsprocess där eleverna först får uppleva tricket live och förundras över det. I steg två får eleverna, efter instruktioner, själva testa att utföra tricket på varandra. Slutligen går vi tillsammans igenom de matematiska principerna som ligger till grund för tricket.

Genom sitt deltagande i den här workshopen får eleverna relatera sina kunskaper i matematik till problem som finns i verkligheten.

Kopplingar till läroplaner

Åk 7–9

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Innebörden av variabel-begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Gymnasiet

  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Visa mer

Boka workshop

Åk: 7 – Gymnasiet
Antal: max 32 elever
Workshop 60 minuter: 2 000 kronor

Boka

Senast uppdaterad 10 oktober 2018.