Barn utforskar geometriska former och färg

Matematik – mönster och sekvenser

I denna workshop får eleverna på ett lekfullt sätt förståelse för hur enkla geometriska mönster kan konstrueras. De får kännedom om geometriska objekt som punkter, linjer, sträckor, kvadrater och trianglar. Barnen får göra jämförelser och uppskattningar samt tränar problemlösning och logiskt tänkande. De får också uppleva att konst och matematik har mycket gemensamt.

Så här går det till

Vi börjar ute i museets Matematikträdgård, där vi tittar på Majorie Rice tesselerade mönster, som vi hittar i den stenlagda rampen upp till entrén. Mönstret byggs upp av olika femhörningar. Kan ni hitta de återkommande sekvenserna i mönstret?

Sedan fortsätter vi till Sinneslabbet, där barnen får undersöka mattepussel och geometriska figurer. Vi samtalar och namnger de olika geometriska formerna. Barnen arbetar i par, för att klura ut hur de ska lägga bitarna så att de får plats på en given yta.

Med samma former, men med annat material gör vi sedan vackra mönster som vi speglar i ett kalejdoskop. Vi skapar också egna mönster och symmetrier och tar hjälp av specialbyggda speglar.

Paket för helklass

Matematik – mönster och sekvenser går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Workshop för 16 elever

Årskurs 1–3
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för 32 elever

Årskurs 1–3
Max 32 elever
Workshop 2 × 60 min: 3 000 kr

Boka

Senast uppdaterad 10 oktober 2018.