Händer placerar ut blåa lappar i en cirkel

Lekfull matte

Upplev lustfyllt lärande kring matematik i Sinneslabbet. Vi undersöker mönster, symmetri och geometri – med kropp och sinne – under en lekfull lektion, då nyfikenhet och intresse stimuleras. En av museets pedagoger är med hela tiden, introducerar och hjälper till. Sinneslabbet är rolig, trygg och lärorik miljö för barn utan och med funktionsvariationer.

Vad lär vi oss?

Eleverna lär sig att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem. Vi bygger och konstruerar med matematiska figurer. Uppgifterna är framtagna för att stimulera barnen förmåga att använda matematik för att reflektera över och pröva olika problemställningar och lösningar. Kan man fylla en yta med liksidiga femhörningar. Kan man bilda en stjärna med trianglar? Hur ser ett mönster ut om man tittar på det med hjälp av olika speglar? Med former, färger, ljus, pussel och modeller lär sig eleverna genom att pröva sig fram. Under lektionens gång introduceras matematiska begrepp som sträcka, yta, triangel, kvadrat, polygon, symmetri med mera.

Hur lär vi oss?

Eleverna använder pedagogiska redskap för att på ett lekfullt sätt genomföra undersökningar med matematisk anknytning. Vi arbetar med taktila material, färgat plexiglas och speglar, snören, kuber och andra geometriska former. Vid ljusbord kan eleverna utforska geometriska figurer och upptäcka att olika former bildar helt olika mönster, beroende av vad man väljer att utgå från. Eleverna får chans att prova olika idéer, jämföra och samarbeta.

I samtalet med gruppen lär vi oss olika matematiska begrepp som beskriver det eleverna handgripligen utforskat i Sinneslabbet. Eleverna ges möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

Hur kopplar skolprogrammet till läroplan?

Våra paket

Boka

Årskurs F – 3 samt anpassad skola.
Max 16 elever
45 min
1000 kr (inget inträde tillkommer)

Boka skolprogram

Senast uppdaterad 18 oktober 2022.