Programmeringsmaterialet littleBits på vit bakgrund.

Hacka – programmera sensorer

I Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik och möjligheterna att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Eleverna får i uppdrag att bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag samt utveckla egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enklare programmering.

Centrala teman: Sensorteknik, Programmering

Paket för helklass

Boka workshop och valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

I workshopen Hacka – programmera sensorer, får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper inom teknik i vardagen, med sensorer och programmering som exempel. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med både analoga och digitala verktyg som anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar.

Vad lär vi oss och hur lär vi oss detta?

Sensorteknik & Programmering

  • Vi går igenom sensorer och programmering – dess funktioner, förmågor och användbarhet.
  • Vi lär oss om hur användningsområdet för sensorer och programmering har utvecklats över tid.
  • Genom att samtala om sensorteknik i vår vardag och titta på exempel för framtiden.

Innovationsprocessen

  • Genom att prova de olika stegen i en innovationsprocess, t ex prototypbygge, lär vi oss hur man går från problem via idé till färdig produkt.
  • Tack vare ett givet uppdrag lär vi oss att skapa lösningar på problem utifrån en förutbestämd målgrupp, situation och material.
  • Vi lär oss hur man vidareutvecklar en produkt med hjälp av att testa och förbättra våra lösningars egenskaper.

Hållbar utveckling

  • Vi lär oss om sensorer och programmeringens roll för att skapa ett hållbart samhälle.
  • Genom att undersöka hur sensorteknik och programmering används/skulle kunna användas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Begrepp

  • Vi lär oss om begrepp som Sensor, IoT, Programmering, Smarta hem.
Visa mer

Boka workshop

Årskurs 2–9
Max 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Boka workshop och uppdrag i MegaMind

Max 32 elever
Total tidsåtgång: 2,5 timmar
Pris: 2 900 kr

Boka

MegaMind Funkis

En onsdag varje månad håller vi MegaMind extra öppet så att skolgrupper med olika funktionsvariationer i lugn och ro kan besöka science centret.

Läs mer om Funkis

Kopplingar till läroplaner

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Senast uppdaterad 21 november 2016.