Programmeringsverktyg

Hacka med sensorer

I Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik. Här finns möjligheter att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Eleverna får i uppdrag att bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag samt utveckla egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enklare programmering.

Centrala teman: Sensorteknik, analog programmering

Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med materialet MakeBlock Neuron. Workshoppen anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar.

Vad lär vi oss och hur lär vi oss detta?

Sensorteknik & Programmering

  • Vi går igenom sensorer och programmering – dess funktioner, förmågor och användbarhet.
  • Vi lär oss om hur användningsområdet för sensorer och programmering har utvecklats över tid.
  • Genom att samtala om sensorteknik i vår vardag och titta på exempel för framtiden.

Innovationsprocessen

  • Genom att prova de olika stegen i en innovationsprocess, t ex prototypbygge, lär vi oss hur man går från problem via idé till färdig produkt.
  • Tack vare ett givet uppdrag lär vi oss att skapa lösningar på problem utifrån en förutbestämd målgrupp, situation och material.
  • Vi lär oss hur man vidareutvecklar en produkt med hjälp av att testa och förbättra våra lösningars egenskaper.

Hållbar utveckling

  • Vi lär oss om sensorer och programmeringens roll för att skapa ett hållbart samhälle.
  • Genom att undersöka hur sensorteknik och programmering används/skulle kunna användas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Begrepp

  • Vi lär oss om begrepp som Sensor, IoT, Programmering, Smarta hem.
Visa mer

Workshop Funkis

För elever med funktionsvariationer
Max: 12 elever
Workshop 60 min: 500 kr + 50 kr/elev

Boka

Senast uppdaterad 22 november 2018.