Programmeringsmaterialet littleBits på vit bakgrund

Hacka – programmera sensorer

Under hösten 2018 gör vi om skolprogrammet Hacka – programmera sensorer.

Håll dig uppdaterad om nyheter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev för skolan.

I Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik och möjligheterna att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Eleverna får i uppdrag att bygga olika sensorkonstruktioner som finns i vår vardag samt utveckla egna lösningsförslag med hjälp av sensorer och enklare programmering.

Centrala teman: Sensorteknik, Programmering

Paket för helklass

Workshop i Hackalabbet går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

I workshopen Hacka – programmera sensorer, får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper inom teknik i vardagen, med sensorer och programmering som exempel. Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med både analoga och digitala verktyg som anpassas efter gruppens kunskapsnivå och förutsättningar.

Vad lär vi oss och hur lär vi oss detta?

Sensorteknik & Programmering

  • Vi går igenom sensorer och programmering – dess funktioner, förmågor och användbarhet.
  • Vi lär oss om hur användningsområdet för sensorer och programmering har utvecklats över tid.
  • Genom att samtala om sensorteknik i vår vardag och titta på exempel för framtiden.

Innovationsprocessen

  • Genom att prova de olika stegen i en innovationsprocess, t ex prototypbygge, lär vi oss hur man går från problem via idé till färdig produkt.
  • Tack vare ett givet uppdrag lär vi oss att skapa lösningar på problem utifrån en förutbestämd målgrupp, situation och material.
  • Vi lär oss hur man vidareutvecklar en produkt med hjälp av att testa och förbättra våra lösningars egenskaper.

Hållbar utveckling

  • Vi lär oss om sensorer och programmeringens roll för att skapa ett hållbart samhälle.
  • Genom att undersöka hur sensorteknik och programmering används/skulle kunna användas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Begrepp

  • Vi lär oss om begrepp som Sensor, IoT, Programmering, Smarta hem.
Visa mer

Senast uppdaterad 15 augusti 2018.