Liten trärobot och en kontrollpanel med färgglada programmeringsbrickor

Cubetto – taktil robotprogrammering

I Cubetto lär sig de de yngre barnen grunderna i programmering. Eleverna får placera färgglada programmeringsbitar på en kontrollpanel, som sedan styr en liten trärobot till en förutbestämd plats på en karta.

Här kan du se en introduktionsfilm om Cubetto. Klicka på play-ikonen mitt på filmen för att starta.

Varje programmeringsbit motsvarar en riktig procedur i programmering. På så sätt lär sig eleverna genom lek många begrepp inom programmering som sekventiell ordning, algoritmer och omformulering.

Centrala teman: Grundläggande programmering, sekventiellt tänkande, att omformulera ett problem.

Paket för helklass

Cubetto – taktil robotprogrammering går att boka för 16 eller 32 elever (helklass). Bokar ni helklassalternativet så börjar hälften av eleverna med workshop medan andra halvan utforskar museet på egen hand, därefter byter grupperna.

Det går också att boka ett kombinationspaket som inkluderar valfritt uppdrag i MegaMind (du väljer uppdrag i bokningsprocessen). Halva klassen startar då med workshop, medan den andra halvan går på uppdrag i MegaMind. Därefter byter grupperna.

Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö och anpassas efter gruppens och den enskilda elevens kunskapsnivå och olika förutsättningar.

Vad lär vi oss med Cubetto?

  • Vi lär oss grunderna i programmering.
  • Att använda begrepp och resonera med andra för att komma fram till lösningar.
  • Att utveckla förmågan att tänka logiskt och bygga upp sekvenser.
  • Att stimulera elevernas kreativitet, samt deras vilja att pröva och omsätta egna idéer i handling och lösa problem.

Hur lär vi oss?

  • Genom att eleverna sätter olikfärgade bitar på en kontrollpanel som sedan styr Cubetto – den lilla roboten.
  • Genom att analysera hur Cubetto flyttade sig och tillsammans diskutera vad som hände och varför.
  • Genom att dela idéer med varandra, resonera och prova oss fram.
  • Genom att barnen får hitta på egna problem och uppdrag som vi löser tillsammans.
Visa mer

Workshop för 16 elever

Årskurs: F–2 samt särskolan
Max: 16 elever
Workshop 60 min: 1 500 kr

Boka

Workshop för 32 elever

Årskurs: F–2 samt särskolan
Max: 32 elever
Workshop 2 x 60 min: 3 000 kr

Boka

Workshop och uppdrag i MegaMind

Årskurs: F–2 samt särskolan
Max: 32 elever
Total tidsåtgång: 2,5 timmar
Pris: 4 000 kr (ordinarie pris 6 000 kr)

Boka

Workshop Funkis

För elever med funktionsvariationer
Max: 12 elever
Workshop 60 min: 500 kr + 50 kr/elev

Boka

MegaMind Funkis

En onsdag varje månad håller vi MegaMind extra öppet så att skolgrupper med olika funktionsvariationer kan besöka science center-utställningen i lugn och ro.

Läs mer om Funkis

Senast uppdaterad 22 november 2018.