Programmering med littleBits.

Stärkt digital kompetens i skolan

Vad innebär de nya direktiven om stärkt digital kompetens och hur påverkas undervisningen? Här berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att stärka dina elevers digitala kompetens.

Ändringarna i huvuddrag

Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi för skolan och de nya kraven på läroplanerna träder ikraft i 1 juli 2018 (läs mer på regeringens hemsida). Kraven innebär sammanfattningsvis att:

 • programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik
  och matematik
 • eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
 • eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med
  användning av digital teknik
 • eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Lärarfortbildningar i programmering

I våra lärarfortbildningar kan du lära dig hur du praktiskt kan lägga upp undervisningen för att möta de nya kraven om att stärka dina elevernas digitala kompetens. Vi erbjuder grund- och fördjupningskurser i hur programmering kan bli inslag i utbildningen och du får nosa på olika verktyg som Scratch och Micro:bit.

Läs mer och anmäl dig här

Programmering, problemlösning och källkritik för elever

Tekniska museet erbjuder flera olika skolprogram på temat programmering, problemlösning och källkritik, som alla svarar direkt mot läroplanen.

 • Programmering – eleverna får lära sig att programmera animationer i verktyget Scratch.
 • Robotteknik – handlar om hur robotar fungerar och hur vi kan programmera dem att göra som vi vill. En äventyrsupplevelse där eleverna är medskapande och direkt får respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag.
 • Micro:Bit, programmera en mikrodator – här får eleverna en introduktion i hur verktyget Micro:Bit fungerar och får lösa roliga utmaningar tillsammans.
 • WeDo, bygg och programmera en robot – i det här pedagogiska programmet för de yngre barnen ligger fokus på att förstå vad en robot är och hur vi kan programmera den för att passa våra ändamål. Passar årskurs F-3.
 • Cubetto, taktil robotprogrammering – i det här pedagogiska programmet lär sig de yngre eleverna grunderna i programmering. Eleverna agerar handgripligt med en liten robot av trä samt programmeringsbitar med uppgift att flytta Cubetton till en förutbestämd plats på en karta. Passar årskurs F-2 och särskolan.
 • Källkritik – i våra medieprogram i Studion får eleverna utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media på ett källkritiskt sätt.

De nya direktiven ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018.

Tekniska museet – ett komplement till skolan

Digital teknik och innovationer är något vi brinner extra mycket för. Att inspirera unga till att utforska teknik och naturvetenskap är mer relevant än någonsin. Vi står inför globala utmaningar som bara kan lösas med innovationskraft. Näringslivet har ett stort framtida behov av teknisk och digital kompetens.

Att förstå tekniken och känna sig inkluderad i den digitala och tekniska utvecklingen är en fråga om demokrati och förutsättningar för ett stabilt samhälle. Samtidigt söker sig för få unga till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och skolresultat visar att den teoretiska klassrumsundervisningen behöver komplement som ger möjlighet till inspiration, eget utforskande och nyfiket experimenterande.

Senast uppdaterad 7 december 2021.