Programmering med littleBits.

Stärk dina elevers digitala kompetens

Redan i höst ska regeringens nya direktiv för läroplanerna börja implementeras. Här kan du läsa mer om ändringarna och hur vi kan hjälpa dig att stärka dina elevers digitala kompetens.

Ändringarna i huvuddrag

  • programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
  • eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Lärarinspirationskväll om programmering, 31 maj 2017

Kom och inspireras och mingla tillsammans med kollegor under en fullspäckad kväll om programmering och digital kompetens i skolan. Jon Haavie från Teknisk Museum i Oslo kommer hit och berättar om Microbit och hur du kan använda det i skolan. Hör om vår nya lärarfortbildning i programmering och prova på Cubetto, Ev3, WeDo och Mindstorms i våra labb. Vi bjuder på mat och dryck under kvällen.

Tid: 17.00-20.00, incheckning från 16.00.
Anmälan: Anmäl dig här. Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 28 maj.

Lärarfortbildning i programmering för grundskolelärare

I höstens lärarfortbildning kan du lära dig hur du stärker elevernas digitala kompetens, framförallt genom att använda programmering som ett tydligt inslag i matematik och teknik och även andra ämnen som svenska och bild mm, för att möta regeringens nya direktiv. Inga förkunskaper krävs. I fortbildningen varvas teori med praktiska övningar där du får prova flera olika programmeringsverktyg. Vi tror att det är en fördel att komma med hela arbetslaget, eftersom vi ger förslag på hur du kan arbeta ämnesövergripande, men det går även bra att anmäla sig individuellt.

Platserna säljer snabbt slut på våra populära fortbildningar, så gör redan nu en intresseanmälan till höstens utbildningar. Kurserna kommer äga rum på onsdagar under tre timmar på eftermiddagen. Maila en intresseanmälan till vår skolbokning, med information om antal deltagare och eventuella önskemål om datum.

Programmering och källkritik för skolan

Tekniska museet erbjuder flera olika skolprogram på temat programmering och media/källkritik – alla svarar direkt mot läroplanen.

Sensor- och programmeringsteknik – i Hackalabbet löser eleverna problem som gör vår vardag smartare, roligare och mer hållbar. Hacka kan med fördel kombineras med att stimulera det kreativa tänkandet i MegaMind. Vi har ett skräddarsytt paket för din klass som innebär just programmering och problemlösning i en innovativ science center-miljö.

Programmering – eleverna får lära sig att programmera animationer och enkla dataspel. Med hjälp av programmet Scratch upptäcker vi tillsammans hur man tänker datalogiskt och lär oss grunderna i programmering.

Robotteknik – handlar om hur robotar fungerar i verkligheten och hur det går till att styra dem till det som vi själva vill. En äventyrsupplevelse där eleverna är medskapande och får direkt respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag.

Källkritik i Studion – i våra medieprogram i Studion får eleverna utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media på ett källkritiskt sätt.

De nya direktiven ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, med start den 1 juli 2017. Läs mer på regeringens hemsida.

Det tycker vi på Tekniska museet är riktigt bra, eftersom digital teknik och innovationer är något vi brinner extra mycket för. Att inspirera unga till att utforska teknik och naturvetenskap är mer relevant än någonsin. Vi står inför globala utmaningar som bara kan lösas med innovationskraft. Näringslivet har ett stort framtida behov av teknisk kompetens.

Och att förstå tekniken och känna sig inkluderad i den digitala och tekniska utvecklingen är en fråga om demokrati och förutsättningar för ett stabilt samhälle. Samtidigt söker sig för få unga till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och skolresultat visar att den teoretiska klassrumsundervisningen behöver komplement som ger möjlighet till inspiration, eget utforskande och nyfiket experimenterande.

Senast uppdaterad 3 maj 2017.