Programmering med littleBits.

Stärk dina elevers digitala kompetens

Vad innebär regeringens nya direktiv och hur påverkar det läroplanerna? Här kan du läsa mer om ändringarna och hur vi kan hjälpa dig att stärka dina elevers digitala kompetens.

Ändringarna i huvuddrag

  • programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
  • eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Lärarfortbildningar i programmering för grundskolelärare

I höstens lärarfortbildningar kan du lära dig hur du stärker elevernas digitala kompetens, framförallt genom att använda programmering som ett tydligt inslag i matematik och teknik och även andra ämnen som svenska och bild mm, för att möta regeringens nya direktiv. Vi erbjuder både grundkurs och fördjupningskurser för dig som redan har erfarenhet från Scratch och Micro:bit.

Läs mer och anmäl dig här.

Programmering och källkritik för skolan

Tekniska museet erbjuder flera olika skolprogram på temat programmering och media/källkritik – alla svarar direkt mot läroplanen.

• Programmera sensorer – i Hackalabbet i MegaMind tittar vi närmare på sensor- och programmeringsteknik och möjligheterna att göra vår vardag smartare, roligare och mer hållbar.

Programmering – eleverna får lära sig att programmera animationer och enkla dataspel. Med hjälp av programmet Scratch upptäcker vi tillsammans hur man tänker datalogiskt och lär oss grunderna i programmering.

Robotteknik – handlar om hur robotar fungerar och hur det går till att styra dem att göra som vi vill. En äventyrsupplevelse där eleverna är medskapande och direkt får respons på att deras nya programmeringskunskaper kommer till nytta för att lösa ett uppdrag.

• Micro:Bit, programmera en mikrodator – få en introduktion i hur Micro:Bit fungerar och hur du programmerar den. Lös sedan roliga utmaningar tillsammans med dina elever.

WeDo, bygg och programmera en robot – i det här pedagogiska programmet för de yngre barnen ligger fokus på att förstå vad en robot är och hur vi kan programmera den för att passa våra ändamål. Passar årskurs F-3.

• Cubettotaktil robotprogrammering – i det här pedagogiska programmet lär sig de yngre eleverna grunderna i programmering. Eleverna agerar handgripligt med en liten robot av trä samt programmeringsbitar med uppgift att flytta Cubetton till en förutbestämd plats på en karta. Passar årskurs F-2 och särskolan.

Källkritik i Studion – i våra medieprogram i Studion får eleverna utveckla sin förmåga att tolka det de möter i media på ett källkritiskt sätt.

De nya direktiven ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, med start den 1 juli 2017. Läs mer på regeringens hemsida.

Tekniska museet – ett komplement till skolan

Digital teknik och innovationer är något vi brinner extra mycket för. Att inspirera unga till att utforska teknik och naturvetenskap är mer relevant än någonsin. Vi står inför globala utmaningar som bara kan lösas med innovationskraft. Näringslivet har ett stort framtida behov av teknisk kompetens.

Att förstå tekniken och känna sig inkluderad i den digitala och tekniska utvecklingen är en fråga om demokrati och förutsättningar för ett stabilt samhälle. Samtidigt söker sig för få unga till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och skolresultat visar att den teoretiska klassrumsundervisningen behöver komplement som ger möjlighet till inspiration, eget utforskande och nyfiket experimenterande. Det är där som Tekniska museets pedagogledda labb och uppdrag kompletterar din undervisning.

Senast uppdaterad 20 december 2017.