Skapande skola

Hos oss finns mängder av möjligheter till skapande verksamhet. Här hittar du några utvalda tips som du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande skola till.

MegaMind

I MegaMind får eleverna genom olika interaktiva uppdrag utmana sina sinnen, träna sin hjärna att bli ännu mer uppfinningsrik och låta sig inspireras av andras smarta idéer och innovationer. I Framtidslabben skapar eleverna lösningar på vardagsnära problem efter teman som skräddarsytts efter läroplanen för undervisningen i olika årskurser, med det entreprenöriella lärandet i fokus.

Teman: Kreativt skapande, Hjärnan & Våra sinnen, Innovation & Entreprenörskap, Logik & Problemlösning. Passar årskurs F-Gymnasiet.

Robotteknik (tema Innovation)

Här får ni en introduktion till robotteknik och grunderna till programmering. Eleverna får uppdrag som ska lösas med hjälp av roboten samt kreativitet, matematiskt och logiskt tänkande.

Media (tema Kommunikation)

I Studion får eleverna uppleva hur det går till att producera tv- och radioprogram live, från start till mål. Fokus ligger på nyhetsförmedling men det går även att använda för egna teman som ni arbetar med i skolan. Programmet kan kombineras med studiebesök på SVT.

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan. Målet är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till kultur och eget skapande. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna.

Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt.

Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till årskurs F-9 och som kan sökas av skolhuvudman.

Läs mer om hur och när du ansöker på Kulturrådes sajt.

Kontakt på Tekniska museet

Kontakta skolbokningen (se nedan) för att boka befintligt skolprogram eller om du vill diskutera hur vi tillsammans kan göra ett specialanpassat upplägg för just ert Skapande skola-projekt.

Senast uppdaterad 26 mars 2018.