Plastslöjd: årets inspirerande bidrag

En jury har tittat på alla fina bidrag som har skickats in till initiativet Plastslöjd och har valt ut ett bidrag som kommer ställas ut i MegaMind på Tekniska museet, där bidraget kommer att kunna ses av tusentals besökare.

en val som har gjort med hjälp av insamlat plast

Kasper, Sorana och Maja från Lunds Bilingual Montessori School of Lund berättar om inspirationen bakom om sitt alster.  

”Vi hade redan från början en tanke om att göra en val av plast då vi ville bygga något med ett realistiskt budskap om vår miljö. Så när vi var ute och letade efter plast ville vi hitta något större plastbas men vi ville även hitta mindre plastföremål som djuren i vår miljö ofta sväljer. När skulpturen var byggd ville vi gärna få stjärtfenan att röra på sig men tog då en liten bil som vi byggt på tekniken som den fick åka runt på. Bilen som vi har använt är en Makeblock Robot. Den har sensorer och kan även spela musik.”   

MegaMind

I utställningen utforskar du hur det funkar och hur du kan träna din hjärna att bli ännu påhittigare.

Läs mer

Så här lyder Juryns utlåtande

Vi vill lyfta fram detta bidrag bland många bidrag från skolor i Sverige och bland flera mycket fina bidrag från klass 8 på Bilingual Montessori School of Lund. Vi betraktar det som ett mycket fint exempel på hur man kan gestalta en idé och föra fram ett budskap. 

 En val som girigt öppnar munnen och sväljer det som vattnet innehåller är träffsäkert, medvetet och konstnärligt – allt på samma gång! Modellen visar tydligt att projektet Plastslöjd inte bara handlar om naturvetenskap och teknik. Det är ämnesövergripande och har inslag av såväl bild som musik och andra konstnärliga uttrycksformer. Det är särskilt intressant att notera att robotik och programmeringsinslag finns med i bidraget.   

 Genom att bygga en val som svalt plast visar Kasper, Sorana och Maja hur vi påverkar vår natur och livet i naturen med hjälp av det material som har negativ inverkan på naturen, plast. 

Senast uppdaterad 3 maj 2022.