två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt

På egen hand: Zero City

Zero City är en 2 000 kvadratmeter interaktiv och utmanande utställning där besökarna tillsammans planerar transporter av människor och gods för morgondagens fossilfria stad för att klara klimatmålet.

Utställningen visar hur framtidens stad, med hjälp av teknik och innovation, skulle kunna se ut. Genom att förstå vilka problem innovationer löser, och vilka nya utmaningar de samtidigt ställer oss inför, kan vi skapa en mer hållbar framtid tillsammans. Ta med klassen på en resa till framtidens hållbara stad.

Lärarhandledningar

Vi har tagit fram arbetsmaterial som du kan använda innan, under och efter skolbesöket.

Innan besöket

Under besöket för lärare

Under besöket för elever

Efter besöket

 

Senast uppdaterad 23 maj 2024.