Lärarkvällar och fortbildningar

Vi erbjuder löpande lärarfortbildningar inom aktuella teman och har en gång per termin inspirationskvällar för lärare. Ta del av verktyg, föreläsningar och workshops som du kan använda ämnesövergripande.

 

Mingel där en del personer är suddiga och i bakgrunden syns tre personer prata i en cirkel.

Inspirationskvällar för lärare

Inspirationskvällar på Tekniska museet är ett tillfälle för dig som lärare få fördjupning och inspiration inom ett aktuellt tema. Nästa tillfälle är 27 september och handlar om rymden.

Läs mer om nästa tillfälle

No description found for the image hjarna-hyper-human-1024x576

Lärarfortbildning

Vi har lärarfortbildningar och workshops inom aktuella teman som programmering, innovation och matematik. Ta del av verktyg och metoder som du kan använda ämnesövergripande.

Läs mer om nästa tillfälle

Senast uppdaterad 1 september 2023.