Kopplingar till läroplanen för Teknik i hem och vardag, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4–6 i ämnet teknik för skolprogrammet Teknik i hem och vardag.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor som tränas i detta skolprogram

 • Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer.
 • Dokumentation med begrepp och fysiska modeller.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, exempelvis vattensystem.
 • Några delar av systemet och hur de samverkar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbete med modeller där intentionen I arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars för delar och nackdelar för individ samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 7 december 2021.