Kopplingar till läroplanen för Smarta idéer, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik och biologi för skolprogrammet Smarta idéer.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska innovationer utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av tekniska innovationer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Innovationsprocessens olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån t ex ekologiska och sociala aspekter.
 • Hur tekniska innovationer kan bidra till hållbar utveckling.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör vår hjärna.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i hjärnan.

Centralt innehåll

 • Hur hjärnan påverkas av t ex sömn, kost, motion och miljö.
 • Hjärnans uppbyggnad och funktion.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang om hälsa och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Senast uppdaterad 7 december 2021.