Kopplingar till läroplanen för Samla på sinnen, åk 1–3

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 1 – 3 i ämnena teknik och biologi för skolprogrammet Samla på sinnen.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska hjälpmedel utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, kopplat till t ex hörsel och syn.
 • Undersökande av hur några vardagliga tekniska hjälpmedel är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade.
 • Vanliga tekniska hjälpmedel i hemmet och samhället.
 • Hur tekniska hjälpmedel i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hjärnan och våra sinnen.
 • Använda biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i människokroppen.

Centralt innehåll

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Balans som kan observeras i lek och rörelse.
 • Enkla observationer i närmiljön och undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Senast uppdaterad 7 december 2021.